Nye EØS-regler gir bedre sikkerhet tilsjøs

Et nytt EØS-direktiv for passasjerfartøy irutetrafikk vil bedre sikkerheten for de reisende med såkalteroroferjer og hurtiggående passasjerskip.