Regjeringen stanser nye fly til Forsvaret

Regjeringen går inn for å skrinlegge planene om kjøp av nye kampfly til Forsvaret. Begrunnelsen er knappe ressurser.