Johansen ny forbundsleder

Arne Johannessen er valgt til ny leder i Politiets Fellesforbund.Johannessen ble valgt til å etterfølge Terje Ødegård under forbundets landsmøte i Harstad.