Riksrevisjonen kritiserer norske miljøtiltak

Riksrevisjonen kritiserer både Statens forurensningstilsyn (SFT) og kommunene for å gjøre for lite for å følge opp internasjonale miljøforpliktelser, melder NRK.