Sliter for full barnehagedekning

Barne— og familieminister Karita Bekkemellem Orheim sliter for å oppnå full barnehagedekning, barnehageplasser med lav foreldrebetaling og gratis korttidstilbud.