DNA-svar i løpet av uken

Politiet i Kristiansand klamrer seg tilhåpet om et endelig gjennombrudd i barnedrapssaken i Baneheia. Iløpet av uken vil de første DNA-svarene ligge på bordet. Da er detet være eller ikke være for politiet.