Kristin-saken så godt som ferdig etterforsket

789 tips. Over 1.000 vitneavhør. Analyser av 71 blod— og hårprøver. En siktelse mot en uskyldig. Nå sitter en ny mann siktet i saken. Mer enn ett år etter at Kristin Juel Johannessen ble drept, er politiet i ferd med å avslutte etterforskningen.