Rust kan ha ført til sprekker på Signaturtoget

Rust kan ha gjort akslene på Signaturtogene mindre motstandsdyktige mot skader som er påført dem utenfra. ADtranz vil nå vurdere denne svakheten på togene og gi anbefaling til NSB om hyppige inspeksjoner på togene.