Mulige læreraksjoner i løpet av skoleferien

Lærerne kan måtte streike i sommerferien, hvis de stemmer nei ved uravstemningen etter tariffoppgjøret.