Møllebukta fin i mai

Strandsonen i Møllebukta vil bli tilbakeført til det terrenget som var der før gravearbeidet startet, lover byggeleder Lars Johannessen i kommunens plan— og anleggsavdeling. Arbeidet skal være ferdig i månedsskiftet april-mai.