ESA undersøker om Telenor har skviset konkurrenter

Halvannet år etter razziaen på Telenors hovedkontor på Fornebu har EFTAs overvåkingsorgan ESA besluttet å etterforske om selskapet har brutt konkurransereglene i EØS-avtalen. Telenor mener det hele er udramatisk.