• Forslaget om å gi fastleger mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort ble lagt ut på høring i slutten av januar med frist til 30. april. Så langt har 483 privatpersoner skrevet sin mening om forslaget til helseminister Bent Høie (H) NTB scanpix

Høie pepres med private høringssvar i reservasjonssaken

Nær 500 privatpersoner har så langt skrevet høringssvar til helseminister Bent Høie (H) i reservasjonssaken. Fagfolk kan ikke huske å ha sett tilsvarende engasjement i noen andre høringsrunder.