Forbud mot salg av rakfisk fra Valdres

Det er funnet urovekkende høye verdier av Listeria-bakterien i rakfisk fra produsent Ole Klevgård i Valdres, og Statens næringsmiddeltilsyn (SNT) har nedlagt umiddelbart omsetningsforbud.