Oslo-biskop på moskébesøk

For første gang overbringer en representant fra Den norske kirke en høytidshilsen i en moské. Det skjer når biskop Gunnar Stålsett onsdag besøker moskeen i Urtegata i Oslo.