NSB vil ikke varsle nesten-uhell

For å få vite om nestenulykker må Jernbanetilsynet heretter komme til NSBs lokaler for å se rapportene.