Statsadvokat glemte fristen

En sak om sexovergrep mot en 29 år gammel mann er henlagt etter at statsadvokaten i Troms og Finnmark glemte en tremåneders frist for oversending av saken til Riksadvokaten.