• ecsImg33ff762c-3bfa-4a8d-a388-b9acd77afb34-2716226856928170487.jpg

Anbefaler ikke felles nødnummer

Nasjonalt nødmeldingsprosjekt anbefaler Justisdepartementet å ikke innføre et felles telefonnummer for alle nødetatene.