Kriminaliteten øker blant asylsøkere

Utlendingsdirektoratet (UDI) erkjenner at kriminalitet blant asylsøkere i Norge er et problem. En av lederne ved UDIs kontor i Midt-Norge, Lars Steinar Hansen, sier at problemet etter hans oppfatning også er økende.