Ap vil øremerke penger til voldsutsatte barn

Regjeringen bør øremerke midlene til barnehusene for å sikre at voldsutsatte barn blir avhørt raskere, mener Arbeiderpartiet.