Posten rømmer fra skinnene og over på vei

På grunn av togproblemene i vinter flytter Posten umiddelbart store mengder post fra jernbane til bil i hele landet.