Posten vurderer å anke ESA-bot

Posten vurderer å ta gigantboten fra ESA inn for EFTA-domstolen. Konsernsjef Dag Mejdell er overrasket over avgjørelsen i EFTAs overvåkingsorgan.