Rødgrønn strid om kvinner i Forsvaret

Det blir debatt på alle de tre rødgrønne partienes landsmøter i år om hvorvidt kvinner skal få verneplikt på lik linje med menn.