Oljefondet krever delt ledelse

Oljefondet ønsker å være en aktiv eier i de 1.500 selskapene fondet er inne i. Blant hovedpunktene er kravet om uavhengige styreledere og retningslinjer mot barnearbeid.