Bøndene forkastet sittende leder

Overraskelse på landsmøtet til Norsk Bonde— og Småbrukarlag søndag: Merete Furuberg ble ny leder etter benkeforslag.