Lar makrellfiskerne ta mer fisk per tur

Norske makrellfiskere lider store tap etter at EU har lukket dem ute. For å bøte på skaden lar Fiskeri— og kystdepartementet nå fiskerne ta mer fisk per tur i områdene de kan fiske.