Bedrifter uten kontroll med menneskerettsbrudd

De fleste norsk storbedrifter har retningslinjer for å unngå brudd på menneskerettighetene. Men de mangler kontrollrutiner for å sikre at retningslinjene følges i praksis, viser en Amnesty-undersøkelse.