- Kniv har gått ut på dato

Det koster kun noen tusenlapper å skaffe seg et ulovlig håndvåpen på gata i Oslo. Terskelen for å bruke det er lav, sier Ikhlaq Khan i Røde Kors.