Eksportrekord for norsk sjømat

Eksportverdien av norsk sjømat var på 10,7 milliarder kroner i første kvartal 2009. Det er en økning på 1,4 milliarder kroner eller 15 prosent sammenlignet med første kvartal året før.