Revisjonsutvalget avviser Røkke-triksing

Undersøkelse frikjenner hardt pressede Aker.