Kommisjonen: - Anmodningen er høyst uvanlig

Aldri tidligere har Gjenopptakelseskommisjonen fått en anmodning om å åpne en av sine egne, avsluttede saker. Anmodningen er så spesiell at den må behandles i plenum.