Støre: - EØS ligger fast uavhengig av Island

Regjeringen regner det som sikkert at EØS-avtalen ligger fast, uavhengig av et eventuelt islandsk medlemskap i EU. Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) ser kun behov for det han kaller tekniske endringer.