Krever unnskyldning fra Forsvarsdepartementet

Offiserforbundet på Jørstadmoen mener det er under enhver kritikk at Forsvarsdepartementet anmeldte Forsvarets sikkerhetstjeneste uten å ta saken opp med dem først.