• - Om politiet får etterforske personer som er utenfor mistanke etter at direktivet er innført, vil man på grunn av økningen av hva som skal lagres og den lange lagringstiden, risikere å gå over fra taktisk etterforskning til et overvåkingssamfunn, sier Gisle Hannemyr.

Hannemyr frykter at DLD gjør uskyldige til mistenkte

Datalagringsdirektivet kan føre til at politiet får tilgang på så mye informasjon at mange uskyldige vil bli mistenkt i straffesaker, frykter dataekspert og lektor ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo, Gisle Hannemyr.