KrF: Transportplan på falske premisser

KrF mener Stortinget har vedtatt Nasjonal transportplan på falske premisser.