Helsevesenet - sinke på nett

Norsk helsevesen henger etter resten av samfunnet på nett. Der har vi mye å lære av Danmark, som med vellykket resultat har etablert en egen helseportal, mener Teknologirådet.