• - Hovedsetningen er konklusjonen om at vi trenger en 12. biskop. Det er flott at det er bred forståelse for det, sier Olav Skjevesland.

- Kompromiss om preses overkjører Kirken

Preses i Bispemøtet, biskop Olav Skjevesland, mener regjeringen overkjører det kirkelige votum, men er ellers forsiktig med å uttale seg om regjeringens forslag om en 12. biskop.