Rettsvesenet får kritikk for ufaglærte tolker

Flertallet av tolkene innenfor rettsvesenet i Norge er ufaglærte. Riksrevisjonen mener det går ut over rettssikkerheten.