Kriserammede islendinger presser norsk torsk

Til tross for totalkollapsen i det islandske bankvesenet, en kraftig devaluering og større usikkerhet, klarer islandske saltfiskprodusenter seg bedre enn de norske.