Frykter blåtunge kommer til Norge

Mattilsynet forbereder seg på at den smittsomme og dødelige dyresykdommen blåtunge kommer til Norge i løpet av året.