Rettsoppgjør etter drap uten motiv

To av de ti tiltalte tamilene erkjente i Oslo tingrett mandag å ha slått og stukket en 20 år mann på Kalbakken i Oslo for halvannet år siden.