Vil ha ekstrabetaling for å avhøre barn

Politifolk i Bergen foreslår ekstra betaling for avhør av barn. Målet er å øke statusen til sedelighetsetterforskerne.