Staten og bøndene enige om ny jordbruksavtale

Staten og Norges Bondelag er enige om en ny jordbruksavtale. Avtalen har en ramme på 950 millioner kroner.