• Ni av ti tog er i rute i Norge, ifølge Jernbaneverket. Lars Idar Waage

Ni av ti tog er punktlige

Nesten ni av ti tog i Norge er i rute, viser statistikk fra Jernbaneverket. Men ikke nødvendigvis i rushtiden.