Varsler mulig flom på Vestlandet

Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) varsler mulig 3-5-årsflom på Vestlandet. Årsaken er de store nedbørsmengdene som er varslet de tre neste dagene.