28 kritisk eller alvorlig skadde på Ullevål

I alt 28 personer ble lørdag behandlet på Ullevål sykehus i Oslo. Flesteparten av pasientene er alvorlig eller kritisk skadde.