Ikke skremmebilder på snusbokser

Norske helsemyndigheter vil innføre skremmebilder på røykpakkene, men snusboksene får ikke bildeadvarsler med det første.