Næringsdepartementet har fått innsidebot

Nærings— og fiskeridepartementet er i lagt en bot på 1,4 millioner kroner fra Økokrim for lekkasje av innsideinformasjon, melder Dagens Næringsliv.