Bøsterud trekker seg fra Excellence Norway

Etter bare en uke som visepresident i Excellence Norway, trekker tidligere justisminister Helen Bøsterud seg fra vervet.