- Historisk veiskille

Rogaland Bonde— og Småbrukarlag mener avtalen mellom staten og Norges Bondelaget er et stort steg mot et «norsk industrilandbruk».