Stanser operasjoner av jomfruhinner

Fra 1. juni la Volvat Medisinske Senter ned landets eneste tilbud om jomfruoperasjon. Begrunnelsen er at senteret ikke lenger vil løse kulturelle problemer på operasjonsbordet.